15/12/2009
Ангажирани служители

Ефективни лидери са тези, които успяват да преодолеят кризисната ситуация, но и да се възползват в максимална степен от възможностите, които им се предоставят. Въпреки очакванията за драстични промени във възприятията на топ мениджърите в България резултатите през 2009 г. не се различават съществено спрямо тези от миналите години. През тази година нивото на ангажираност на топ мениджърите към компанията е 86%, което е с 1% повече спрямо 2008г.

http://dnevnik.bg/pazari/2009/12/06/826387_angajirani_po-angajirani_top_menidjuri/


Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.