Светла Симидчиева, Управляващ Съдружник

Светла основава Monday през май 2005 г ., след единадесет години работа в ПрайсуотърхаусКупърс България. Тя има осем години опит в областта на човешките ресурси – като Мениджър Човешки ресурси на ПрайсуотърхаусКупърс България, а през последните пет години създава и ръководи консултантския отдел по Човешки ресурси на фирмата. Светла е участвала в много конференции и други събития в областта на човешките ресурси. Има множество публикации във водещи бизнес медии в България. Светла се проявява като целенасочен предприемач, с интерес към бизнес развитието и иновациите.

Елена Димова, Мениджър Подбор

Елена е Магистър по Финанси и е участвала в множество тренинги в областта на управлението на човешките ресурси и консултирането. Работила е за AT Kearney по проекти за сливания и организационно реструктуриране, след което има повече от три години опит в отдел Човешки ресурси на HVB Bank Biochim АД и Bunge / Калиакра АД . Фокусът на работата й е подбор и оценка на персонал и кариерно развитие. Понастоящем успешно ръководи екипа по подбор в Мандей, отговаря за проекти за подбор за най-големите клиенти, има опит в подбора на висш мениджмънт за разнообразни сектори, има задълбочени познания за различни бизнеси и разполага с  широка мрежа от контакти в сферата на управлението на човешките ресурси.


Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.