Ние ви оказваме подкрепа в идентифицирането и привличането на талантливи ръководни кадри за вашия екип, които да укрепят и развият бизнес ви.

В работата си разчитаме на широката мрежа от контакти, стремим се към ясна и ненарушена комуникация с кандидати и работодатели, проявяваме максимална гъвкавост и се придържаме стриктно към високи професионални и етични стандарти.

Използваме знанията и контактите си в широк кръг отрасли, за да привлечем професионалисти на висши нива за компании, вариращи от мултинационални корпорации до средни предприятия и стартиращ бизнес.

Нашият подход включва детайлно проучване на бизнеса на нашите клиенти, на техните стратегически и оперативни нужди, както и на вътрешната им корпоративна култура, с цел да проектираме всяко търсене така, че да отговори възможно най-точно на изискванията на работодателя. След определяне профила на успешния кандидат, идентифицираме личности, с които бихме могли да се свържем посредством нашата мрежа от бизнес контакти. Проверяваме дали проявяват интерес към към конкретната позиция, провеждаме интервюта, след което посредничим между тях и работодателя.

Стремим се да открием онези таланти, които съответстват на профила както от гледна точка на професионална квалификация, така и на бизнес култура, тъй като целим да осигурим дълготрайно плодотворно сътрудничество между индивида и организацията.

 


Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.