В контекста на динамични изменения в икономическите процеси, възможността за придобиване на точна и своевременна информация за тенденциите на пазара на труда е от ключово значение за вземане на адекватни решения.

Ние провеждаме комплексни проучвания на пазара на труда на специалисти в различни бизнес сектори и изготвяме отчети, описващи настоящото състояние и основните тенденции на трудовия пазар от гледна точка на количеството и качеството на наличния човешки капитал, отчитайки показатели като образование, професионален опит, университетски специалности, кариерно развитие, очаквания за заплащане, средни работни възнаграждения, мобилност, др.

За да получите пълен доклад от вече проведено проучване, свържете се с нас и ние ще предоставим информация, актуализирана с последните факти и тенденции и със специфичните данни, от които вашият бизнес се нуждае (Забележка: информацията, съдържаща се в доклада, е валидна в рамките на 36 месеца след първоначалното й набавяне). Можете също така да ни възложите да проведем целенасочено проучване на даден бизнес сектор и ще получите изчерпателно изследване, адаптирано според специфичните ви нужди.
Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.