20/12/2007
Пазар на труда на инженери

Изследването на пазара на труда за инженери в България предоставя информация за текущото състояние на този пазар, както и тенденциите в развитието му. Изследва се наличието на квалифицирани професионалисти, мотивацията им, очакванията за възнаграждение, спецификата на индустрията в България, глобалните тенденции, развитието на пазара и най-добрите компании в областта. Информацията, на която се базират анализите, е събрана от различни източници, включително официална статистика и отчети за индустрията. Количествените данни са от интервюта с кандидати за работа, студенти, професори и компании търсещи специалисти в тази област.

Глобални и специфични за страната тенденции, търсене на квалифицирани специалисти

Изследването показва, че на глобално ниво, инженерното образование става все по-малко престижно, тъй като се счита за по – трудно, по-скъпо и изискващо постоянно актуализиране на познанията, сравнено с останали професии и обучението за тях. Студентите в техническите университети все повече се преориентират към сравнително нови специалности като Телекомуникации и Информационни Технологии. В развитите страни 27 % от всички дипломиращи се инженери са в областта на телекомуникации и 24 % в областта на компютърните технологии, което намалява броят и качеството на специалистите във всички други специалности. Това се отразява директно на търсенето на инженери на българския пазар, като дефицитът на инженери в България е около 35 – 40 хиляди души.

Последствия

Квалифицираните и опитни кандидати за работа съзнават, че има дефицит и голямо търсене и затова завишават изискванията си за възнаграждение и допълнителни придобивки, с които компаниите са длъжни да се съобразяват. Темпът на нарастване на заплатите значително се увеличи в последните две години и е между 10 и 13 процента годишно. Заплатите в сектора на информационните технологии и строителството се увеличават с по-бързи темпове, особено в последните шест месеца.

Това, което мотивира кандидатите, е предимно възнаграждението и по-рядко обучението, което се счита за даденост и има ефект в краткосрочен план.

В тези условия, компаниите все повече се фокусират върху стратегии за задържане на служителите си, започващи от заплащането и допълнителни финансови бонуси и достигащо до осигуряване на скъпи обучения и достъп до най-модерните технологии и знания.Повече за тази услуга >>

Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.