С цел постигане на устойчив ръст и дългосрочна стабилност, ориентираният към бъдещето бизнес взема стратегически решения като взема под внимание заобикалящата социална среда, особено своите настоящи, предишни и бъдещи служители. В периоди на критични промени и преструктуриране, решаващо за една компания е да вземе мерки за подобряване отношенията със своите служители - както с тези, които запазват работните си места, така и с онези, напускащи компанията. Подобни мерки подпомагат освободените служители по време на прехода в тяхната кариера и отправят послание към общността, допринасяйки за бъдещи взаимни ползи.

Ние разработваме програми, които имат за цел да подпомогнат вашите служители да придобият актуална информация за настоящите тенденции на трудовия пазар, за възможностите за професионално обучение, за процеса на търсене на работа, за потенциалните работодатели и за възможностите за заетост и кариерно развитие. Нашите програми включват групови и индивидуални консултации и обучения, разкриване на временни консултативни центрове за периода на програмата, анализиране на пазара на труда, проучване на възможности за работа и идентифициране и свързване с потенциални работодатели.

Можем да предоставим индивидуална подкрепа на висши ръководни кадри, които предприемат промяна в кариерата си, в периода на преминаване в други компании или бизнес сектори. В работата си ние се придържаме към стриктна конфиденциалност и професионална коректност.


Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.