1. Преглеждаме автобиографиите на кандидатие, подали документи за определена позиция, като се ръководим от предварително определени критерии, засягащи професионалния опит и образователна подготовка, специални умения, потенциал за развитие, др. Подбираме кандидатите, отговарящи на базисните критерии и се свързваме с тях, за да насрочим интервю в офиса ни или по телефона (ако лична среща не е възможна). Ако бъдете избран на тази първа фаза, ние ще запазим автобиографията Ви в нашата база данни и ще се свържем с Вас до пет дни след изтичане срока на обявата. Ако не кандидатствате за конкретна позиция, ние ще запазим автобиографията Ви в нашата база - данни и ще се свържем с Вас, в случай че имаме подходящо предложение.

2. Срещаме се с одобрените по документи кандидати и провеждаме интервюта, по време на които целим да придобием задълбочена представа за техния предишен опит, изискванията им към работата, техните нужди, интереси, лични и професионални цели. Стремим се да очертаем прецизно профила на всеки кандидат, с оглед на професионалната му квалификация, знания, умения, начин на мислене и тип личност. Интервюто се провежда от двама наши консултанти.

3. Съставяме списък с кандидати, чиито професионален и личен профил съответства на обхвата и спецификите на свободната длъжност и които биха се вписали в корпоративната култура и вътре-организационната среда на работодателя. Изготвяме писмени оценки на всички кандидати, одобрени след интервю, съдържащи резултатите от проведените срещи, след което ги изпращаме на клиента до десет дни след изтичане срока на обявата. Ако търсенето се окаже неуспешно, ние ще преработим подхода си. 

4. Организираме следващи интервюта с представители на работодателя. Наш консултант може да присъства на тях, в случай че клиентът пожелае това. Работодателят може да пожелае и допълнително тестване на кандидата, което се организира или от наш консултант, или от вътрешните специалисти по човешки ресурси.

5. След окончателното решение на клиента, даден кандидат бива избран и получава оферта да се присъедини към компанията. Нашите консултанти могат също да окажат съдействие при изготвянето на офертата и договарянето на условията.

6. След като веднъж сме се срещнали с Вас, Ви държим информирани за всяка новост, свързана с кандидатурата Ви. В повечето случаи се свързваме с Вас по телефон или електронна поща в рамките на седем до десет дни след провеждане на интервюто (независимо дали ще продължите към следващия етап на подбора или не). Този срок варира в зависимост от това колко бързо координираме процеса с нашите клиенти.

7. В случаите, когато кандидатурата Ви за дадена позиция е неуспешна или не сме Ви поканили на интервю, ние ще запазим Вашата автобиография и ще се свържем с Вас, в случай че работим п позиции, които биха представлявали интерес за Вас и отговарят на професионалния Ви опит. Документите Ви няма да бъдат изпратени на клиент без Ваше предвариетлно съгласие.

 


Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.