Какво се случва след като ви изпратя кандидатурата си?
Ние ще разгледаме вашата кандидатура без значение дали е изпратена за обявена в момента позиция, или за базата данни. Ако преценим, че позицията, за която кандидатствате, съответства на професионалния ви опит, квалификация и интереси, ще бъдете поканени на интервю. В противен случай, ще запазим автобиографията ви в базата данни и ще се свържем с вас при бъдещи интересни възможности, отговарящи на вашия профил. Обикновено насрочваме интервюта до пет дни след изтичане срока на обявата. Срокът може да варира в зависимост от спецификата на проекта.

Какво се случва след интервюто и как мога да разбера дали кандидатурата ми е успешна или не?
След интервюто вашият профил се анализира внимателно и се съпоставя с изискванията на текущи позиции. Ние даваме обратна връзка на всеки кандидат, без значение дали е одобрен за следващ етап или не. Ако до момента не сте получили отговор, това означава, че процесът на подбор все още не е приключил. В случай че кандидатурата ви е успешна, следващият етап е насрочване на интервю с потенциален работодател.

Колко дълго ще остане автобиографията ми в базата ви данни?
Автобиографията ви ще остане в базата данни толкова дълго, колкото пожелаете. Ако в момента не проявявате интерес към текущи позиции и изпратите автобиографията си единствено за базата данни, препоръчително е да уточните какви са плановете ви за професионално развитие и предпочитан бизнес сектор / позиция.

Какво се случва, когато изпращам автобиографията си единствено за база данни, чрез вашия уебсайт или по електронната поща?
Автобиографията ви се разглежда от нашите консултанти и се включва в базата данни. Ние имаме интерес да познаваме всеки кандидат и да пазим автобиографията му в базата данни, защото по този начин увеличаваме шансовете си да намерим подходящи кандидати за нуждите на нашите клиенти.

Може ли е да се свързвам с вас периодично и да заявявам интереса си към други позиции, ако вече сме се срещали?
Винаги можете да се свързвате с нас и да заявявате интерес към текущи позиции и ние ви препоръчваме да преглеждате редовно обявите за работа на нашия уебсайт. След интервюто ние запазваме личната ви информация в базата данни. Всичко, което се изиска от вас впоследствие, е да ни изпратите актуална автобиография при промяна в професионалния ви опит.

Къде мога да намеря обявените от вас позиции?
Най-лесно може да откриете обявените позиции на нашия уебсайт.

Възможно ли е да кандидатствам за няколко позиции едновременно?
Можете да кандидатствате за няколко позиции едновременно, ако проявявате интерес към всяка една от тях и отговаряте на посочените изисквания.

Мога ли да разчитам на конфиденциалност относно кандидатурата си?
Всички кандидатури се разглеждат строго конфиденциално съгласно Закона за защита на личните данни.

Дължа ли ви заплащане?
Не, всички разходи са за сметка на работодателя.

Гарантирате ли на кандидатите намиране на работа?
Не, услугите ни са предназначени за компаниите работодатели и работим по задание от тяхна страна. Договорните ни задължения са само към компанията клиент. Все пак, ние винаги търсим възможности за ползотворно сътрудничество с ценните кандидати. Можете да разчитате на нас да ви информираме при наличие на нови възможности за работа, които отговарят на вашия интерес, на опита и на уменията ви.


Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.