Ние подпомагаме вашата компания в процеса на търсене и подбор на служители, които да удовлетворяват нуждите на организацията от личности със специфични познания, умения, начин на мислене и потенциал за развитие, и които да добавят стойност към вашия бизнес в дългосрочна перспектива.
 
Ние ще ви консултираме относно спецификите на пазара на труда в дадена сфера, относно възможните целеви групи специалисти и техните най-често срещани изисквания към работното място и ще разработим длъжностен профил, който най-добре да съответства на обхвата на свободната работна позиция и на организационната среда във вашата компания.
 
Проектираме кампания за подбор, избирайки подходящ подход: търсене в нашата база данни от кандидати и/или търсене чрез обява. Определяме конкретни бизнес сектори, от които да привлечем кандидати, както и ефективни комуникационни канали, след което преминаваме към процеса на търсене, отсяване, интервюиране и оценяване.
 
За да осигурим качеството на предоставяната услуга, ние работим в близко сътрудничество с клиента и се стремим да постигнем задълбочено разбиране за очакванията и целите както на роботодателя, така и на кандидатите.
 

Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.