Добавяме стойност към бизнеса на нашите клиенти като подпомагаме управлението на човешките ресурси в техните компании в сферата на подбора на служители, както и като предоставяме консултации относно тенденциите на пазара труда в различни сектори и като оказваме съдействие в периоди на корпоративно преструктуриране.
 
Ние планираме кампания за подбор и избираме подход, който да отговаря на нуждите на вашия бизнес, с цел да открием дългосрочно попълнение за вашия екип.
 
Разработваме профил, който в най-голяма степен съответства на обхвата на длъжността и организационната среда във вашата компания.
 
Предоставяме експертни консултации относно спецификите на пазара на труда в даден сектор, относно целевите групи специалисти и техните изисквания и очаквания към работното място.

Copyright © 2007 Monday. Всички права запазени.